Rendezési terv

Győrsövényház Község Képviselő-testületének 2/2004. (IV. 01.) önkormányzati rendelete Győrsövényház Község Helyi Építési Szabályzatáról egységes szerkezetben 

Győrsövényház Község Képviselő-testületének 12/2014 (IX. 29.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról szóló 2/2004. (IV. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Győrsövényház Község Képviselő-testületének 6/2015 (IV. 08.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról szóló 2/2004. (IV. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Győrsövényház Község Képviselő-testületének 1/2017 (II. 01.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról szóló 2/2004. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

4/2020 (VIII. 7.) önkormányzati rendelete a Győrsövényház Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 2/2004 (IV. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Átnézeti helyszínrajz

Felszíni vízelvezetés terve

Gázellátás terve

Örökségvédelmi hatástanulmány

Közlekedésfejlesztési helyszínrajz

Közműátnézeti helyszínrajz

Külterületi szabályozási terv

Megosztási vázrajz

Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás, 2017. február – jóváhagyott tervdokumentáció

Győrsövényház község településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályai – 1. számú melléklet a 29/2016 (IV. 04.) számú képviselő-testületi határozathoz

Szabályozási terv, kivonat

Szabályozási terv, módosítás

Szabályozási terv, külterület, kivonat

Szabályozási terv, külterület, módosítás

Szabályozási terv, belterület

Szennyvízcsatornázás terve

Szerkezeti terv, 1

Szerkezeti terv, 2

Településszerkezeti terv, kivonat

Településszerkezeti terv, módosítás

Településszerkezeti terv, külterület, kivonat

Településszerkezeti terv, módosítás

Tájrendezési és környezetalakítási terv

Telekalakítási javaslat

Vízellátás terve

4/2020 (VIII. 7.) önkormányzati rendelet – szabályozásiterv-kivonat

4/2020 (VIII. 7.) önkormányzati rendelet – szabályozásiterv-módosítás (belterület)

4/2020 (VIII. 7.) önkormányzati rendelet – szabályozásiterv-módosítás (külterület)

4/2020 (VIII. 7.) önkormányzati rendelet – településszerkezeti terv-kivonat (módosítás)