Temetőkereszt

A temetőben szép fakereszt áll a sírok között, festett, pléhből készült Jézus- és Szűz Mária-alakkal. A források szerint a temetőben 1872-ben már biztosan állt egy fakereszt, amit 1883-ban újítottak meg.