Temetőkereszt

A temetőben szép fakereszt áll a sírok között, festett, pléhből készült Jézus- és Szűz Mária-alakkal.