Vállalkozók, vállalatok: fontos információk az iparűzésiadó-fizetésről

Vállalkozók, vállalatok: fontos információk az iparűzésiadó-fizetésről

 

Tisztelt Vállalkozók, Vállalatok!

A 2021. évtől változnak a helyi iparűzési adóra vonatkozó szabályok, amelyekről a tájékoztatást az alábbiakban olvashatják.

2021. január 1-jétől az adóalanyok kizárólag az állami adóhatóságon (NAV) keresztül elektronikus úton tudják benyújtani a helyi iparűzési adóbevallásukat, legyen az új bevallás, régi elmaradás vagy önellenőrzés, illetve bevallásjavítás. A nyomtatványok a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján (https://www.nav.gov.hu/) ÁNYK-formátumban találhatóak meg.

Az Elektronikus Önkormányzati Portálról (ASP) a helyi iparűzési adóbevallásokat idén már NEM lehet benyújtani egyetlen önkormányzat felé sem.

Maga az iparűzésiadó-bevallás feldolgozása, esetleges javítása az önkormányzati adóhatóságnál történik, és az adófizetést is az önkormányzat számlájára kell változatlanul megtenni.

A mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozóknak a 2021. évben, az adott előlegfizetési időpontban esedékes – a Htv. szerint bevallott és a 2021. évben az önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó – adóelőleg 50 százalékát kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetni, és erre vonatkozóan NYILATKOZATOT kell tenniük 2021. február 25-ig a székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára, ha élni kívánnak az adófelezés lehetőségével.

Az említett nyilatkozat 2021. januárjától kizárólag az állami adó- és vámhatóságon keresztül (NAV), elektronikus úton, az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon nyújtható be. A nyomtatvány a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján https://www.nav.gov.hu/  ÁNYK-formátumban lesz elérhető.

A Kormány 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelete a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében a további intézkedéseket hozta:

a 2021-ben végződő adóévben a mikro- kis- és középvállalkozások esetében a helyi iparűzési adó mértéke 1%, feltéve, hogy

– a kkv nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 4 milliárd forint és

– a 2021. évben végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati rendeletben megállapított adómérték több mint 1 százalék. 

 

Kérdés esetén forduljon adóügyi ügyintézőnkhöz:

Gyürüsiné Szabó Tamara

Tel.: 96/277-279

e-mail: onkgysh@gmail.com