Tájékoztatás a kutak engedélyezéséről

Tájékoztatás a kutak engedélyezéséről

Csapó-Molnár Violetta jegyző tájékoztatást adott ki az engedély nélkül fúrt vagy ásott kutak engedélyezéséről.

 

Tisztelt Lakosság!

A kutak engedélyezésével kapcsolatosan tájékoztatom Önöket, hogy a vonatkozó határidő meghosszabbításra került, az alábbi törvénymódosítás alapján:

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki az egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXXI. törvény hatálybalépését megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2020. december 31-ig kérelmezi.”

Tisztelettel:

 

                                                                               Csapó-Molnár Violetta

                                                                                             jegyző