Mezőgazdasági összeírás lesz Győrsövényházon

Mezőgazdasági összeírás lesz Győrsövényházon

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) több településen, köztük Győrsövényházon rendszeres mezőgazdasági összeírást hajt végre „Egyéni gazdaságok júniusi összeírása, 2022” elnevezéssel. Az adatfelvétel célja, hogy nyomon kövesse a mezőgazdaság szerkezetében bekövetkezett változásokat, illetve pontos és hiteles adatokkal szolgáljon a hazai gazdaságirányítás, az EU, továbbá a gazdálkodók számára, amihez az adatszolgáltatók részvételükkel és a pontos adatszolgáltatással nagyban hozzájárulnak. A felvétel nem teljes körű, a minta kiválasztása matematikai-statisztikai módszerrel történt, a válaszadás azonban az adatfelvételre kijelöltek számára kötelező. A KSH valamennyi adatszolgáltató számára biztosította az online önkitöltési lehetőséget 2022. május 13. és május 25. között, amely időszak alatt az adatszolgáltatók a számukra legalkalmasabb időben teljesíthetik  adatszolgáltatási kötelezettségüket. Az önkitöltéssel nem élőket összeírók keresik fel személyesen 2022. május 26. és június 15. között. A kialakult járványügyi helyzetre tekintettel, az adatszolgáltatók és az összeírók  egészségének védelmét egyaránt szem előtt tartva, az összeírókat felkészítették az ilyenkor követendő magatartásra, és lehetővé tették a telefonos kikérdezést is. Az összeírási munkát a Statek Statisztikai Elemző Központ Kft. által megbízólevéllel/igazolvánnyal ellátott összeírók végzik. A megbízólevél/igazolvány személyi igazolvánnyal együtt érvényes, amit az adatfelvétel megkezdése előtt az összeíró köteles felmutatni. A felvétel elektronikusan, a KSH által biztosított tableten történik. Az összeírók kizárólag konkrét, címlista szerinti címeket keresnek fel. A felvétel során nyert információkat kizárólag statisztikai célra használják fel, azokat más szervek, személyek részére nem adják ki, az eredményeket összesítve közlik a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvénynek, valamint az Európai Unió 2016/679. sz. Általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) megfelelően. A felvétel részleteiről a www.ksh.hu/mezogazdasagi_osszeirasok oldal nyújt további tájékoztatást.