Győrsövényházról Diezbe – családportré a Deutscher Kalenderben

Győrsövényházról Diezbe – családportré a Deutscher Kalenderben

Dr. Hokstok Orsolya és Frühwirth János családjáról jelent meg írás a Deutscher Kalender 2024 című kiadványban Johann Geigl tollából. A cikk Fülöpné Vass Emília fordításában magyarul is elolvasható.

 

Győrsövényházról Diezbe

Dr. Hokstok Orsolya ma már saját háziorvosi rendelőjében dolgozik Diezben – férje, Frühwirth János kárpitosmester a házuk alagsorában nyitotta meg saját vállalkozását. Így közvetlen szomszédságban élnek azokkal a Magyarországról kitelepítettekkel és leszármazottjaikkal, akiket 1946. június 5-én telepítettek ki a Limburg-Weilburg körzetbe. Győrsövényházról 521 főt, köztük 86 családot, a szomszédos Lébény községből pedig 60 főt telepítettek ki. A kitelepítettek Weilburgba érkezésének 70. évfordulója alkalmából Johann Geigl 2016. június 5-re emlékünnepséget szervezett. Hokstok Orsolya a napilapban olvasott erről, és azonnal bejelentkezett férjével. Átadta édesapja, Hokstok Imre, Győrsövényház község polgármesterének üdvözletét. Édesapja és a helyi önkormányzat párhuzamosan megemlékezést szervezett a templomnál lévő emléktáblánál. Ez a nap volt az „óhazával” való intenzív kapcsolatok újjáéledésének tulajdonképpeni „születésnapja”. Ebből alakult meg a kitelepítettek, leszármazottjaik és győrsövényházi barátaik érdekközössége is.

Orsolya és János azt tervezték, hogy a képzésük befejezése után átmenetileg Németországban szereznek szakmai tapasztalatot. A véletlen Diezbe (Rajna-vidék-Pfalz) vezette őket. Ott keresett volt a képesítésük. A hesseni járási központ Limburg közvetlenül határos Diez településsel. A tartomány határa csak a helységnévtábláról ismerhető fel. A több évre tervezett németországi „tapasztalatszerzés” nyomán Németország a második otthonuk lett.

Hokstok Orsolya 1987. szeptember 22-én született Győrsövényházon. Édesapja, Hokstok Imre hosszú évek óta a község polgármestere, édesanyja, Mária, a község anyakönyvvezetője. Orsolya a faluban járt általános iskolába, majd a győri Révai Miklós Gimnáziumban érettségizett. Első német nyelvi ismereteit már az általános iskolában megszerezte. Ezt követően a budapesti Semmelweis Egyetemen folytatta orvosi tanulmányait, ahol 2012-ben sikeresen államvizsgázott és doktorált.

A 3B-Solution orvosközvetítő cég segítségével került Németországba. Ez a cég nemzetközi szinten közvetít orvosokat kórházak, orvosi rendelők és más egészségügyi intézmények számára. 2012 augusztusában kötött házasságot férjével, Frühwirth Jánossal, és ekkor ment állásinterjúra is az akkori diezi DRK Kórházba. 2012. október 15-én kezdett ott dolgozni, és hat hónapos próbaidő után véglegesítették állását orvosként. Férjével Birlenbach településen (Diez közelében) volt lakásuk. Szeretettel beszél az ottani nagyon készséges és segítőkész főnökéről, Dr. Rexrothról, aki nagyon jó pályakezdést tett lehetővé számára, és segített a személyzeti ügyintéző is, amikor lakást kerestek. Itt kezdte meg 5 éves belgyógyászati szakorvosi képzését is.

Orsolyának 2014 novemberében született meg első gyermeke, András. A diezi DRK Kórház egyesült a limburgi Szent Vincent Kórházzal. Amikor Orsolya 2017-ben a diezi Szent Vincent Kórházból a limburgi Szent Vincent Kórházba került, már hároméves szakorvosképzést végzett. Ezután zökkenőmentesen folytathatta a hiányzó két évet a limburgi St. Vincentben. Lányuk, Janina 2020 júniusában született. Orsolya 2020 márciusában sikeresen letette a szakorvosi vizsgát.

Dr. Hokstok Orsolya 2021. november 2-án nyitotta meg saját háziorvosi rendelőjét Diezben, a Schlesierstrasse 10. szám alatt. Kisebb szerkezeti átalakításokra és felújításokra volt szükség, hogy a rendelőt el lehessen választani az előző rendelőtulajdonos, Dr. Ellen Scheurer otthonától, aki nyugdíjba vonult, és egy közös betanulási időszakot követően átadta a praxisát Dr. Hokstok Orsolyának. A rendelő mindössze 200 méterre található a család otthonától. Két asszisztensnő és egy részmunkaidős takarítónő dolgozik a rendelőben, amely két kezelőszobával és egyéb helyiségekkel rendelkezik.

Dr. Hokstok Orsolya a Szent Vincent Kórházban végzett munkája során már több, szülőfalujából, Győrsövényházról származó kitelepített fekvőbeteg személyt is sikeresen kezelt. Mivel a rendelő mindössze mintegy 2 kilométerre van Limburg városhatárától, a Limburgban és környékén élő kitelepített honfitársai és azok leszármazottjai is gyorsan elérhetik és igénybe vehetik háziorvosi szolgáltatásait.

Frühwirth János, Dr. Hokstok Orsolya férje 1983. november 17-én született Győrsövényházon. Édesapja Frühwirth János, édesanyja Wenczel Gyöngyi, aki a szomszédos Lébény községből származik. János tehát gyermekkora óta ismeri a feleségét. Csak néhány háznyira laktak egymástól, együtt jártak óvodába és iskolába Györsövényházon.

Nagyszülei Frühwirth János és Wölfinger Magdolna voltak. Nagyszülei nem szerepeltek akkoriban a kitelepítési listán (okok ismeretlenek). Otthon maradhattak. János édesanyja Orsolyával és Jánossal él az otthonukban. Édesapja körülbelül 7 évvel ezelőtt meghalt. Orsolya és János 2018-ban vásárolták meg a házukat Diezben.

Kezdetben még érkeztek Németországból látogatók Magyarországra a családhoz. A kapcsolat azonban hamarosan megszakadt. A nagyapa unokatestvére és családja a győrsövényházi kitelepítettek között volt, és Linterbe – Limburg városrészébe – kerültek. János az általános iskolát szülőfalujában, Györsövényházon végezte. 2002-ben kárpitosnak tanult Győrben, majd a képzés befejezése után a budapesti Kika nagy bútoráruházlánchoz került. Ott már együtt élt leendő feleségével.

2012-ben Dr. Hokstok Orsolyával együtt érkezett Németországba. Dr. Rexroth és a kórház személyzeti ügyintézője itt is segédkezett, így nem sokkal az augusztusi esküvő után a diezi Stillger cégnél kapott állást kárpitosként. Szakmai célja a kárpitos mestervizsga megszerzése volt. A tervét nem tudta megvalósítani Németországban. Ezt a szakmát Németországban már nem képzik. A kárpitos szakma ma már a lakberendező munkakör része.

Megragadta a lehetőséget, hogy Magyarországon szerezze meg a kárpitos mesterlevelet.

A mestervizsgára való felkészüléshez több rövid magyarországi tartózkodásra volt szükség. 2015. augusztus 8-án Magyarországon sikeresen letette a mestervizsgát.

2023. január 1. óta egyéni vállalkozóként dolgozik Frühwirth János kárpitosmester cégnévvel, Diezben, Schläferweg 9b szám alatt. Fő tevékenységi köre a régi és sérült kárpitozott bútorok felújítása, de autóülések és egyéb dolgok felújításával is foglalkozik.