Ebösszeírást tart a győrsövényházi önkormányzat

Ebösszeírást tart a győrsövényházi önkormányzat

Az összeírás április 1-jétől május 31-ig tart. Itt vannak a részletek!

 

Tisztelt Ebtartók!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (továbbiakban: Ávt.) 42/B. §-a alapján a tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat ebrendészeti feladataik elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel háromévente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

Győrsövényház Község Önkormányzata 2023. április 1-jétől 2023. május 31-ig terjedő időszakban végzi az ebösszeírást.

Fontosabb tudnivalók: 

  • Az összeírás önbevallással történik, az ebtulajdonosoknak kell beszerezniük és visszajuttatniuk az adatlapot az önkormányzathoz.
  • Az ebösszeíró adatlapot az oltási könyv adatai alapján, ebenként kell kitölteni.
  • A korábbi összeírás során bejelentett ebeket is újra be kell jelenteni.
  • Négy hónaposnál idősebb kutyákat csak mikrochippel (transzponderrel) megjelölve lehet tartani.
  • Az állattartó köteles minden három hónaposnál idősebb ebet beoltatni veszettség ellen, a három hónapos kort elérteket 30 napon belül, az első oltást követően 6 hónapon belül, ezt követően pedig évenként.

Az „Ebösszeíró adatlap” beszerezhető

  • Győrsövényház Község Önkormányzatánál (9161 Győrsövényház, Petőfi S. utca 100.),
  • letölthető www.gyorsovenyhaz.hu honlapról.

Kérem, hogy az „Ebösszeíró adatlapot” teljes körűen szíveskedjenek kitölteni, aláírni, és az ebösszeírási időszak végéig, azaz legkésőbb 2023. május 31-ig visszajuttatni:

  • személyesen a Győrsövényházi Önkormányzati Hivatal
  • postai úton 9161 Győrsövényház, Petőfi S. utca 100. címre,
  • elektronikusan az onkgysh@gmail.com e-mail-címre megküldve (szkennelt formában).

Az Ávt. 42/B. § (5) bekezdése szerint az eb tulajdonosa és az eb tartója az ebösszeíráskor köteles az Ávt. 42/A § (4) bekezdésében meghatározott adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Felhívom az ebtulajdonosok, ebtartók figyelmét, hogy az ebösszeírásra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését az Önkormányzati Hivatal ellenőrzi. Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. Az állatvédelmi bírság alapösszege 75.000,- Ft.

Felhívom az ebtulajdonosok, ebtartók figyelmét, hogy annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat a változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül írásban bejelenteni. Az ebtartásban bekövetkezett változás (az eb elveszett, elhullott, más ebtartartóhoz került) bejelentésére szolgáló változás bejelentő adatlap, valamint az új eb tartásának bejelentésére szolgáló adatlap folyamatosan beszerezhető a Győrsövényházi Önkormányzati Hivatalban, valamint letölthető a www.gyorsovenyhaz.hu honlapról.

Együttműködésüket köszönöm!

Enese, 2023. március 20.

Csapó-Molnár Violetta

jegyző

 

Az Ebösszeíró adatlap itt tölthető le.

Az Ebtartás változásbejelentő adatlap itt tölthető le.