Dajkát keresnek az óvodába

Dajkát keresnek az óvodába

A Tündérkastély Óvoda pályázatot hidetett meg a győrsövényházi telephelyen dajka munkakör betöltésére. A kiírás itt olvasható.

 

A Tündérkastély Óvoda

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet a

Tündérkastély Óvoda Győrsövényházi Telephelyen

dajka

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 3 évig tartó közalkalmazotti jogviszony.

                       

Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidő.

 

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9161 Győrsövényház, Gárdonyi G. utca 45.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

dajka munkakörébe tartozó feladatok ellátása, oktató-nevelő munka segítése, az óvoda épülete és környéke tisztán tartása.

 

Illetmény és juttatások:

az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        szakmunkásképző intézet,

        bűntetlen előélet.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        gyermekszeretet, türelem, kultúrált magatartás. gyors, precíz, igényes munkavégzés.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmunkás- és egyéb bizonyítványok, erkölcsi bizonyítvány.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth Judit nyújt, a 36/204337111 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Tündérkastély Óvoda címére történő megküldésével (9143 Enese, Petőfi u. 26.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 11-20/2019, valamint a munkakör megnevezését: dajka.  

Elektronikus úton Horváth Judit részére a ovoda@enese.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 9.