Győrsövényháziakat is vár a lébényi bölcsőde

Győrsövényháziakat is vár a lébényi bölcsőde

Lébény Város Önkormányzata feladatellátási szerződéssel, férőhelyek függvényében biztosítja a bölcsődei ellátást a Győrsövényházon élő kisgyermekes családoknak is. A szülőknek szóló levél itt olvasható el.

 

Kedves kisgyermekes Szülők!


Lébény Város Önkormányzata feladatellátási szerződéssel biztosítja a bölcsődei ellátást a Győrsövényházon élő kisgyermekes családoknak.

Kérjük Önöket, hogy amennyiben a 2024/2025-ös nevelési évre (a bölcsődei nevelési év 2024. szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-ig tart) bölcsődébe szeretnék íratni gyermeküket, előzetes időpont-egyeztetés után személyesen jelezzék szándékukat, elsősorban 2024. április 23-án (kedd) 8–12 óráig és április 24-én (szerda) 12–16 óráig, előzetes igényfelmérés céljából.

A bölcsődei beiratkozás helye: Lébényi Óvoda-Bölcsőde, 9155 Lébény, Fő út 86. (bölcsőde épülete, amely az óvoda mögött helyezkedik el).
Időpontot a 06-20-2310-269-es telefonszámon tudnak egyeztetni a bölcsőde vezetőjével, illetve bármely felmerülő kérdés esetén szintén ezen a telefonszámon tudnak érdeklődni naponta 8–16 óráig. Természetesen a fenti időpontok után is folyamatosan fogadjuk jelentkezésüket.

Szeretnénk megkérni azokat a kisgyermekes szülőket, akik a 2023/2024-es nevelési évre nyújtottak be kérelmet 2023-ban, és férőhely hiányában nem tudták igénybe venni a bölcsődei ellátást, de továbbra is igényt tartanak a férőhelyre a következő, 2024/2025-ös nevelési évre, amennyiben a gyermekük nem töltötte be a harmadik életévét, hogy ismét jelezzék szándékukat.  

Bölcsődei ellátás keretében a gyermek húszhetes korától nevelhető és gondozható:
a) az adott év augusztus 31-éig, ha harmadik életévét január 1. és augusztus 31. között tölti be;
b) a következő év augusztus 31-éig, ha harmadik életévét szeptember 1. és december 31. között tölti be, és a szülő, törvényes képviselő nyilatkozik arról, hogy a gyermek napközbeni ellátását eddig az időpontig bölcsődei ellátás keretében kívánja megoldani;
c) az óvodai nevelésre nem érett gyermek esetén a gyermek negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-éig;
d) sajátos nevelési igényű, valamint a korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermek esetén annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a hatodik életévét betölti;

Akik nem a nevelési év elejétől (2024. szeptember) kérik a bölcsődei felvételt, hanem a nevelési év második felétől (2025. január), azok a gyermekek várólistára kerülnek.
Ha a megadott dátumig (amikortól igénylik a bölcsődét) marad még szabad férőhely, akkor a gyermek felvételre kerül.
A bölcsődei felvételről minden esetben e-mailben (melyet a kérelem lapon szükséges megadni, természetesen, aki rendelkezik vele) vagy postai úton értesítjük Önöket 2024. június közepéig.


Tisztelettel:

Fülöp Renáta bölcsődevezető-kisgyermeknevelő, Kovátsné Uray Tímea igazgató