72 év után járt újra Győrsövényházon a jezsuita szerzetes

72 év után járt újra Győrsövényházon a jezsuita szerzetes

Különleges vendég vett részt a 2017. október 22-i, vasárnapi szentmisén Győrsövényházon: Jálics Ferenc jezsuita szerzetes, teológus, az egykori helyi nagybirtokos, Fricke György dédunokája, Fricke Emil unokája. Édesanyja Fricke (férjezett nevén: Jálics) Izabella volt. Jálics Ferenc – aki hamarosan betölti 90. életévét – elmondása szerint utoljára 1945 végén járt a faluban. Ezúttal megnézte az egykori kastélyt (a mai iskolát) és kilátogatott a Fricke György-kilátóhoz is. A Wikipedia azt írja róla: „Kilenc testvérével együtt szülei gyáli birtokán nevelkedett. Apja kívánságára viszonylag korán katonai pályára lépett, hadapródiskolás, majd tisztjelölt volt. A második világháború vége Németországban érte, életének egyik meghatározó élményeként Nürnberg bombázását egy pincében vészelte át. 1946-ban tért haza Magyarországra. Leérettségizett, és belépett a jezsuita rendbe. Két év múlva el kellett hagynia az országot. 1950-től a München melletti Pullachban nyelveket és irodalmat tanult. Diplomáját a Leuveni Katolikus Egyetemen (Belgium) szerezte meg filozófiából 1954-ben, majd a jezsuiták dél-belgiumi gimnáziumában, Mons-ban végzett kétéves gyakorlatot. 1956-ban a rend Chilébe, egy év múlva pedig Argentínába küldte, ahol teológiát tanult, majd 1959-ben pappá szentelték. Ezután az argentínai Córdobában töltött egy évet, majd a jezsuiták San Miguel-i teológiai és filozófiai fakultásán tanított dogmatikát és fundamentális teológiát. 1963-tól ugyanott a jezsuita növendékek lelkivezetője lett, és ebben az időben kezdett lelkigyakorlatokat is adni. 1966-ban teológiai doktorátust szerzett, és professzorként tanított a salvadori és a Buenos Aires-i katolikus egyetemen. Első könyveit (Testvéreink hite, Tanuljunk imádkozni, Fejlődik a hitünk) spanyolul írta Dél-Amerikában. A 70-es évek elején két rendtársával együtt egy nyomornegyedbe költözött, hogy megossza életét a szegényekkel. 1976 májusában egy szélsőjobboldali katonai egység elrabolta és ismeretlen helyre hurcolta, ahol összekötözött végtagokkal és bekötött szemmel tartották fogva. Ez az öt hónap életének másik meghatározó élménye volt. Később kiderült, hogy az akkor elhurcolt hatezer emberből csak ő és jezsuita társa maradt életben. 1977-ben az Egyesült Államokban folytatta írói tevékenységét. 1978 óta a németországi Griesben él [két hónapja Magyarországra költözött – a szerk.], ahol évente közel félezer ember számára ad folyamatosan lelkigyakorlatokat. Tizenöt év alatt megszerzett tapasztalatait a Szemlélődő lelkigyakorlat c. könyvében írta meg. Módszere alapján ma már Németországban, Svájcban, Ausztriában, Magyarországon és Erdélyben összesen tizenhárom házban tartanak ilyen lelkigyakorlatokat.” Felvételünkön Gőgh Tibor plébánosal látható.